Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap

De Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap biedt je houvast als je tijdens het lezen van de Bijbel geconfronteerd wordt met ingewikkelde vragen uit deze tijd.

Of lees de voorpublicatie

wetenschapsbijbel

Prediker

De Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap

Geeft je zelfvertrouwen

De Wetenschapsbijbel neemt geen standpunten in, maar laat verschillende perspectieven zien. Zo kun je zelf een visie vormen en met zelfvertrouwen gesprekken voeren over ingewikkelde vragen.

Benoemt actuele thema’s

Actuele thema’s waar confrontatie dreigt te ontstaan tussen de Bijbel en ons hedendaagse wereldbeeld komen aan het licht. Dit biedt inzicht, begrip en kennis in gesprekken met anderen.

Biedt een breed perspectief

60 experts werkten mee aan deze Bijbel. Mensen met liefde voor de Bijbel, die vanuit verschillende invalshoeken en expertises meeschreven om recht te doen aan de breedte van de thema’s.

Bevat verschillende soorten toevoegingen

21 thema-artikelen bieden genuanceerde inzichten over grote onderwerpen als schepping en wonderen. 50 topics gaan in op vraagstukken als armoede en rijkdom of ziekte en gezondheid. En 200 toelichtingen helpen je individuele Bijbelteksten beter te begrijpen en te verbinden met onze tijd.

Wat anderen zeggen over de Wetenschapsbijbel

Karin quote

‘Het is fijn dat deze Bijbel probeert om tegemoet te komen aan de vragen die veel mensen tegenwoordig hebben over (schijnbare) tegenstrijdigheden tussen wetenschap en Bijbel.’

Karin
Vincent

‘Deze Bijbel geeft een mooie inkijk vanuit het perspectief van de hedendaagse wereld met de huidige kennis vanuit de wetenschap. Hierdoor kan je nog kritischer lessen uit de Bijbel halen.’

Vincent

Ontwikkeld in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Gijsbert van den Brink, VU (redactielid):

‘Het mooie van deze uitgave is dat de Bijbellezer handvatten krijgt om met moeilijke kwesties om te gaan, zonder dat we kant-en-klare antwoorden geven.’