De onderwerpen in de Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap zijn bij uitstek geschikt om over in gesprek te gaan, bijvoorbeeld tijdens een Bijbelkring of een serie gespreksavonden. Daarom is achterin de uitgave gespreksmateriaal rond thema’s zoals Bijbel en natuurwetenschap, Filosofie en ethiek en Spreken over God toegevoegd.

Benieuwd of dit in jouw kerk of kring zou werken? Hieronder vind je het materiaal bij ‘Spreken over God’.

God en de wereld

a. Heb jij weleens iets meegemaakt dat eigenlijk niet te verklaren was? Hoe heb je die gebeurtenis uitgelegd? Was een andere verklaring ook mogelijk geweest?

b. Lees de teksten over ‘Wonderen’ (p. T20), ‘Ontmythologisering’ (1 Korintiërs 1:23) en ‘De opstanding van Jezus’ (p. T77).

c. In ‘Wonderen’ lees je dat volgens de Schotse filosoof David Hume wonderen die de natuurwetten doorbreken per definitie onmogelijk zijn. Wat vind je van zijn argumentatie, en van de tegenwerpingen van C.S. Lewis?

d. Wat voor functie hebben wonderverhalen in de Bijbel?

e. Wat vind jij moeilijker uit te leggen: dat er soms nog steeds dingen gebeuren die je een wonder zou kunnen noemen, of dat er juist zo weinig wonderen plaatsvinden?

f. De Duitse theoloog Bultmann pleitte ervoor om de kern van het evangelie los te weken van de mythische voorstellingswereld waarin de teksten van de Bijbel waren ontstaan. Kun je je vinden in zijn argumentatie? Wat win je door zo’n onderneming, en wat verlies je?

g. In ‘De opstanding van Jezus’ lees je over de fenomenologische benadering van de opstanding. Wat houdt die benadering in? Vind je het een behulpzame manier om met de verschillende verhalen over de opstanding om te gaan? Hoe kan deze benadering helpen als je bijvoorbeeld aan een niet-gelovige de betekenis van het paasfeest zou willen uitleggen?