wetenschapsbijbel

Over deze Bijbel

De gids op jouw weg met de Bijbel

De Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap is bedoeld om jou te helpen de kloof tussen het Bijbelse en het hedendaagse wereldbeeld te duiden en waar mogelijk te overbruggen. Ruim zestig wetenschappers uit de breedte van de kerken en van verschillende universiteiten (en daarbuiten), van Bijbelgeleerden tot sterrenkundigen, hebben er elk vanuit het eigen vakgebied aan meegewerkt.

De auteurs dragen alles bij elkaar een schat aan informatie aan. De uitgave is niet bedoeld om eenduidige antwoorden te geven op de vragen die je misschien hebt, maar als gids op jouw weg met de Bijbel.

Krijg een uniek voorproefje!

Het boek Prediker uit de Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap lees je direct online. Krijg een gratis voorproefje op de extra toelichtingen, topics en thema’s die zijn toegevoegd!

De Bijbel inspireert miljoenen mensen

De Bijbel inspireert miljoenen mensen, wereldwijd. In de eeuwenoude teksten horen ze de boodschap van Gods liefde voor de wereld en de opdracht om die liefde met anderen te delen.

Tegelijkertijd kunnen Bijbelteksten ook ‘schuren’, bijvoorbeeld wanneer ze ons als lezers een kritische spiegel voorhouden, of ons vragen uit onze comfortzone te stappen.

Henk-Bijbel
gespannen voet

Op gespannen voet?

Er zijn ook teksten die op een andere manier ongemak oproepen, bijvoorbeeld doordat ze op gespannen voet staan met ons moderne mensbeeld, met inzichten uit de natuurwetenschappen, of met de manier waarop we onze maatschappij hebben ingericht. Dat leidt tot – soms felle – kritiek op de Bijbel, en tot verlegenheid. Ook als je de Bijbel wel als relevant en zelfs onmisbaar ervaart. Misschien herken jij dat ook wel.

Door wrijving ontstaat glans

De Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap is een uitgave van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap in samenwerking met de Vrije Universiteit te Amsterdam (Faculteit Religie en Theologie).

We hopen en verwachten dat de uitgave zal helpen om de Bijbel op een vruchtbare manier in gesprek te brengen met de inzichten en ervaringen van huidige lezers, binnen en buiten geloofsgemeenschappen. We zien uit naar open gesprekken over wat ons aantrekt en wat ons afstoot, en over wat tijdelijk is en wat blijft, in het geloof dat juist door wrijving glans ontstaat.