Wat anderen zeggen

De redactie

prof. dr. Koert van Bekkum

Prof. dr. Koert van Bekkum, ETF Leuven/TU Kampen/Utrecht

‘Ik vind het prachtige van dit project dat we het gesprek faciliteren en niet weglopen voor moeilijke vragen. We nemen hedendaagse inzichten maar ook de Bijbel 100% serieus.’

Gijsbert

Prof. dr. Gijsbert van den Brink, VU

‘Het mooie van deze uitgave is dat de Bijbellezer handvatten krijgt om met moeilijke kwesties om te gaan, zonder dat we kant-en-klare antwoorden geven.’

Anne-Mareike

Dr. Anne-Mareike Schol – Wetter, NBG

‘De boodschap van de Bijbel is nu net zo actueel als 2000 jaar geleden. Maar de wereld waarin we leven is wel veranderd. Volgens mij is het in de bijdragen aan deze uitgave goed gelukt om die twee uitgangspunten met elkaar in gesprek te brengen. Ik hoop dat hij veel lezers helpt, in hun eigen zoektocht én in gesprek met anderen.’

Arie Zwiep

Prof. dr. Arie Zwiep, VU

‘De context waarin we leven verandert voortdurend, en daarmee ook de vragen die we stellen. Daarbij speelt de moderne wetenschap een rol, maar maatschappelijke kwesties dragen net zo goed bij aan de spanning die we kunnen ervaren bij het lezen van de Bijbel. Deze uitgave helpt om die spanning te thematiseren en erover in gesprek te gaan. Het geloof is volgens mij juist gebaat bij kritische vragen!’

Eva van urk

Auteurs

Eva van Urk – Coster MA

‘We staan voor enorme ecologische uitdagingen. Ik ben daarom blij dat de Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap reflectie biedt op klimaatverandering, rentmeesterschap en schepping.’

Prof. dr. Eric Peels

‘Bij het schrijven van mijn bijdragen dacht ik vooral aan hoe iemand zich een beeld vormt van God, de God van de Bijbel. Ik hoop dat hij/zij door deze uitgave met meer vertrouwen de Bijbel leest.’

Eric Peels

Prof. dr. Gert Jan Veenstra

‘Hopelijk helpt deze editie velen om de Bijbel beter te begrijpen en te verbinden met onze tijd en wetenschappelijke manier van denken.’

Dr. Bert Loonstra

‘Als ik denk aan de Bijbel in het publieke debat, dan moet ik vaststellen dat de aandacht voor de Bijbel er karig van af komt. Ik hoop dat de Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap helpt het gesprek hierover aan te gaan.’

Hanneke Schaap

Prof. dr. Hanneke Schaap – Jonker

‘Bij het schrijven van mijn bijdrage heb ik vooral gedacht aan mensen die worstelen met hun zelfbeeld, zich afvragen of de Bijbel niet vooral zelfverloochening leert, of juist vol inzetten op de psychologie en Bijbelse noties minder relevant vinden. Ik hoop dat het hen helpt om meer samenhang en balans te vinden.’

Prof. dr. Peter-Ben Smit

‘Ik zou graag willen dat de Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap bijdraagt om geloof, cultuur en wetenschap voortdurend met elkaar in gesprek te brengen, dat is gezond en stimulerend voor alle drie.’

Prof. dr. Jaap Dekker

‘Ik hoop dat Bijbellezers die in eerste instantie vervreemding ervaren bij voorstellingen die ze al lezend tegenkomen, door de inzichten die deze uitgave aanreikt hun weg door de Bijbel met blijdschap zullen vervolgen’.

Wat vinden lezers van deze Bijbel?

‘Met de thema- en topicartikelen in de ‘wetenschapsbijbel’ krijg ik op hedendaagse vragen zorgvuldig afgewogen antwoorden, die niet dogmatisch van aard zijn!’

Marco Jut

‘Het is fijn dat deze uitgave probeert om tegemoet te komen aan de vragen die veel mensen hebben over (schijnbare) tegenstrijdigheden tussen wetenschap, de wereld van nu en de Bijbel. Daarbij wordt niet gepretendeerd ‘het enige juiste’ antwoord te hebben, maar wordt er uitgelegd en toegelicht. Bovendien krijg je, door middel van vragen en een literatuurlijst, de mogelijkheid om zelf verder na te denken en te onderzoeken. 

Deze Bijbel is voor verschillende interesseniveaus te gebruiken. Voor sommigen zal de gegeven toelichting ruim voldoende zijn, anderen zullen misschien de vragen voor groepsgesprekken leuker vinden. En voor de hardcore studiebol zijn er altijd nog de aanvullende materialen uit de literatuurlijst. Iedereen die de Bijbel beter wil leren kennen kan hier gebruik van maken.’

Karin Oedekerk

Karin quote

‘In mijn werk als jongerenwerker merk ik hoe belangrijk het is om verbinding te zoeken. De Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap nodigt mensen uit om samen in gesprek te gaan en zo dichter bij elkaar te komen.’

Jonathan Pellegrom

Jonathan
Jeroen de Ridder

Auteurs

Prof. dr. ir. Jeroen de Ridder

‘Je hoort nogal eens zeggen dat Bijbel en wetenschap niet samen zouden gaan. Deze Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap is het tastbare bewijs dat het tegendeel waar is.’

Dr. Raymond Hausoul

‘Bij het schrijven dacht ik wel eens aan de vele jongeren in onze kerken, die gemakkelijk opgroeien met een scheiding tussen geloof en wetenschap. Ik wens hen toe dat zij door deze uitgave met meer vertrouwen van de Bijbel gaan houden.’

Raymound Hausoul
Arco klein

Dr. Arco den Heijer

‘Wie de Bijbel leest om er voor vandaag betekenis uit te halen, loopt tegen de vraag aan hoe de boodschap van de Bijbel zich verhoudt tot onze eigen cultuur en wetenschappelijke inzichten. Ik ben daarom heel blij dat de Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap juist op die vragen ingaat en een richting wijst waarmee je verder komt.’

Dr. Suzan Sierksma

‘Geloof en wetenschap worden veel te gemakkelijk als elkaars tegenpolen gezien, binnen en buiten christelijke kringen. Ik hoop dat deze Bijbel-uitgave waar ik aan mocht bijdragen helpt om te zien hoe ze elkaar wederzijds verrijken.’

Suzan Sierksma