Opengeslagen Bijbel

Thema’s

‘Wonderen’, ‘dood en hiernamaals’, ‘geweld’, ‘duurzaamheid’, ‘engelen en demonen, of ‘lichaam en geest’: zomaar een greep uit de 21 thema-artikelen die aan de Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap zijn toegevoegd. Elk artikel biedt genuanceerde inzichten over onderwerpen die bij het lezen van de Bijbel vragen oproepen, en die ook nu nog de gemoederen bezighouden.

Nieuwsgierig? Lees hieronder de artikelen over ‘dood en hiernamaals’, ‘wonderen’ en ‘duurzaamheid’.

Dood en hiernamaals

De Bijbel kijkt op zeker twee manieren tegen de dood aan. Die manieren sluiten elkaar niet uit, maar zijn wel echt verschillend. Aan de ene kant blijkt de dood een natuurlijk gegeven. De dood hoort bij het leven. Dat planten doodgaan, is zo vanzelfsprekend dat het niet eens genoemd wordt. Maar ook de dood van dieren is natuurlijk. Nergens in de Bijbel wordt gesuggereerd dat dieren pas sterven sinds de eerste zonde van de mens.

cropped hiernamaals
cropped wonderen

Wonderen

In tal van Bijbelverhalen komen wonderen voor. Veel Bijbelverhalen cirkelen zelfs rond een wonder. Op zulke verhalen wordt heel verschillend gereageerd. Voor sommigen is het vanzelfsprekend dat de beschreven wonderen werkelijk hebben plaatsgevonden. Ze staan immers in de Bijbel. Anderen vinden het juist absurd om te geloven dat de zon enige tijd stil bleef staan (Joz. 10:12-13) of zelfs terug bewoog (Jes. 38:7-8), dat Jezus water in wijn veranderde (Joh. 2:7-9) en op het water liep (Mat. 14:25), om maar enkele voorbeelden te noemen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid gaat over het behoud van een leefbare aarde. In onze tijd hebben we te maken met een groeiende wereldbevolking die steeds meer consumeert en het aardse ecosysteem ernstig verstoort. Het aantal en de variatie in dieren en planten nemen snel af. Broeikasgassen zorgen voor opwarming van de aarde. Verontreiniging van grond, water en lucht neemt alsmaar toe. Zulke problemen kent de Bijbel niet.

cropped duurzaamheid