wetenschapsbijbel

Ontdek hier veelgestelde vragen en hun antwoorden

De NBV21 Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap is bedoeld om je te helpen omgaan met ingewikkelde eigentijdse vragen waarmee je tijdens het lezen van de Bijbel geconfronteerd kunt worden. Denk daarbij aan vragen over thema’s als duurzaamheid, wonderen, armoede en rijkdom, en de waarde van menselijk leven.

Veelgestelde vragen

De NBV21 Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap is bedoeld om je te helpen omgaan met ingewikkelde eigentijdse vragen waarmee je tijdens het lezen van de Bijbel geconfronteerd kunt worden. Denk daarbij aan vragen over thema’s als duurzaamheid, wonderen, armoede en rijkdom, en de waarde van menselijk leven. We bieden – bij de Bijbeltekst van de NBV21 – 300 inzichten over geloof, maatschappelijke kwesties en wetenschap, geschreven door 60 wetenschappers met liefde voor de Bijbel. Hiermee kun je zelf je mening vormen en vol vertrouwen in gesprek gaan over thema’s die iedereen raken. Deze Bijbel is ontwikkeld door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam.

We hebben dit gedaan omdat de Bijbel volgens ons een waardevol en belangrijk boek is, ook voor mensen van nu. Maar we horen ook dat mensen het soms ingewikkeld vinden om de Bijbel te verbinden aan de wereld van nu. De indruk dat de Bijbel een moeilijk boek is en ‘niet meer van nu’, is voor veel mensen een reden om hem in de kast te laten staan. Wij zien de Bijbel als een levend boek en hopen dat het open blijft gaan. Daar is deze Bijbel geschikt voor. We willen Bijbellezers handvatten bieden, zodat ze inzichten opdoen en daardoor zelf een mening kunnen vormen of het gesprek aangaan over verschillende actuele thema’s en onderwerpen in relatie tot de Bijbel. En zodat ze de wereld van de Bijbel beter kunnen begrijpen.

Voor mensen die liefde hebben voor de Bijbel en de Bijbel belangrijk vinden in hun leven. Maar die tegelijkertijd bevraagd worden op thema’s die nu spelen. Of die zoekende zijn hoe geloof, wetenschap en de wereld van nu zich tot elkaar verhouden. Met deze NBV21 Bijbel brengen we de Bijbel en verschillende belangrijke inzichten op het gebied van cultuur, geloof en wetenschap bij elkaar, en hopen we dat Bijbellezers gesterkt worden in hun vertrouwen in de relevantie van de Bijbel. Door deze Bijbel kun je de Bijbelse verhalen beter duiden, en word je meegenomen om door de vervreemding die er soms kan zijn heen te kijken.

Aan de Bijbeltekst zijn drie soorten teksten toegevoegd – uiteraard door de vormgeving duidelijk onderscheiden van de Bijbeltekst zelf.
 • Op aparte pagina’s zijn ruim twintig uitgebreide thema-artikelen opgenomen over onderwerpen die door de hele Bijbel heen van betekenis zijn of die mensen vaak ingewikkeld vinden. Je kunt hierbij denken aan onderwerpen als wonderen, lichaam en geest of de beleving en rechtvaardiging van geweld, enzovoort.
 • Daarnaast staan er naast de Bijbeltekst zo’n vijftig topics over meer afgebakende onderwerpen (denk aan toeval, emoties, de hemelvaart van Jezus, enzovoorts).
 • En er zijn ongeveer tweehonderd toelichtingen gemaakt bij specifieke Bijbelteksten die vanuit ons moderne wereldbeeld vragen kunnen oproepen. Denk aan wonderverhalen, teksten over offers en reinheidsvoorschriften, of over relaties tussen mensen die tegenwoordig heel anders beleefd worden.
 • Achter in de uitgave staan uitgebreide registers, waarin de bijdragen alfabetisch en op onderwerp terug te vinden zijn.
 • Bij zeven onderwerpen is verdiepingsmateriaal toegevoegd, voor individuele studie of voor een groepsgesprek:
  • Bijbel en (natuur)wetenschap
  • Filosofie en ethiek
  • Mensbeeld
  • Omgang met de schepping
  • Samenleving en maatschappij toen en nu
  • Schurende teksten
 • Voor wie op zoek is naar nog meer achtergronden, is er een lijst met literatuurtips.

We hebben diverse experts gevraagd om bij de NBV21 hun vakkennis in te brengen, en vanuit hun liefde voor de Bijbel mee te schrijven.
 • Dat zijn wetenschappers uit verschillende vakgebieden. Naast Bijbelwetenschappers en theologen uit verschillende kerkelijke tradities bijvoorbeeld ook mensen uit andere vakgebieden, zoals de filosoof Emanuel Rutten, sterrenkundige Heino Falcke en mensen uit de psychologie en biologie.
 • De kernredactie bestond uit Gijsbert van den Brink (VU), Arie Zwiep (VU), Koert van Bekkum (ETF Leuven/Theologische Universiteit Kampen), Anne-Mareike Schol-Wetter (NBG).

De Bijbel is te koop voor 58 euro.

Via de lokale (christelijke) boekwinkel, en ook via onze webshop:

Ja, het studiemateriaal is bij uitstek ook geschikt om in een groep te gebruiken.

De bijdragen zijn geschreven door wetenschappers, op een toegankelijk niveau. In het middelbare onderwijs en op een HBO-studie kan er zeker uit geput worden. Maar in eerste instantie denken we vooral aan individueel gebruik of in gesprekskringen.
prof. dr. Gijsbert van den Brink

Waarom is deze Bijbel gemaakt?

Prof. dr. Gijsbert van den Brink, VU:

Het mooie van deze uitgave is dat de Bijbellezer handvatten krijgt
om met moeilijke kwesties om te gaan, zonder dat we kant-en-klare antwoorden geven.

Bijbellezende vrouw

Neem een kijkje

De Bijbel met bijdragen over geloof, cultuur en wetenschap is de eerste Bijbel die je houvast biedt als je tijdens het lezen van de Bijbel geconfronteerd wordt met ingewikkelde vragen uit deze tijd. Wil je weten wat voor onderwerpen je zoal kunt ontdekken? Kijk dan snel verder.