Inhoud Bijbel

Wie hebben meegewerkt aan deze uitgave?

Auteurs

Prof. dr. Bob Becking, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht op het gebied van Oude Testament en de geschiedenis van de Israëlitische godsdienst.

Prof. dr. Panc Beentjes, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg op het gebied van Oude Testament en Hebreeuws.

Rutger Beijaard MA, is docent filosofie en pedagogiek bij Fontys Hogescholen en promovendus filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Prof. dr. Erik Borgman, hoogleraar publieke theologie aan de Universiteit van Tilburg.

Egbert Brink Th.D., universitair docent Oude Testament aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht.

Prof. dr. Jeroen De Ridder, universitair hoofddocent filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Prof. dr. Cees Dekker, universiteitshoogleraar aan de Technische Universiteit Delft.

Prof. dr. Jaap Dekker, bijzonder hoogleraar Bijbelonderzoek en christelijke identiteit op de Henk de Jong-leerstoel aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht.

Dr. Arco Den Heijer, postdoctoraal onderzoeker Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht.

Dr. Marco Derks, diaken van de Oud-Katholieke Parochie van Gouda en secretaris van de Nederlandse Onderzoeksschool voor Theologie en Religie (NOSTER).

Prof. dr. Joep Dubbink, bijzonder hoogleraar Bijbelse Theologie/Oude Testament, vanwege de Dirk Monshouwer Stichting, aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en protestants predikant te Uithoorn.

Prof. dr. Dorothea Erbele – Küster, buitengewoon hoogleraar Oude Testament en bijbelse archeologie aan de Johannes Gutenberg Universität Mainz.

Prof. dr. Heino Falcke, hoogleraar radioastronomie en astrodeeltjesfysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Prof. dr. Johan Graafland, hoogleraar radioastronomie en astrodeeltjesfysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Dr. Raymond Hausoul, predikant van de De Hoeksteen te Ieper en Vrijwillig Wetenschappelijk Medewerker systematische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven.

Drs. Alie Hoek – van Kooten, publicist en arts in ruste.

Dr. Sam Janse, nieuwtestamenticus en emeritus predikant van de Protestantse Kerk in Nederland.

Prof. dr. Mechteld Jansen, hoogleraar interculturele theologie en missiologie aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Prof. dr. Henk Jochemsen, onderzoekshoogleraar op de Lindeboomleerstoel voor ethiek in de zorg aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht.

Dr. Myriam Klinker – De Klerck, universitair hoofddocent Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht.

Prof. dr. Kobus Kok, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven en buitengewoon hoogleraar Nieuwe Testament aan de Universiteit van Pretoria.

Prof. dr. Gert Kwakkel, hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht en hoogleraar Hebreeuws en Oude Testament aan de Faculté Jean Calvin Aix-en-Provence.

Dr. Guus Labooy, predikant van de Protestantse Kerk te IJsselmuiden.

Dr. Almatine Leene, predikant van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Hattem-Noord en docent theologie aan Viaa Hogeschool Zwolle.

Dr. Bert Loonstra, systematisch theoloog, psycholoog en predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Gouda.

Dr. Michael Mulder, docent aan de Christelijke Hogeschool Ede en buitengewoon hoogleraar Nieuwe Testament aan North-West University Potchefstroom.

Dr. Martine Oldhoff, predikant van de Protestantse Kerk te Mijnsheerenland.

Prof. dr. Stefan Paas, hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht.

Prof. dr. Eric Peels, emeritus hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Dr. Rik Peels, universitair hoofddocent filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dr. Marco Rotman, docent Nieuwe Testament aan de Christelijke Hogeschool Ede.

Dr. ir. Emanuel Rutten, geassocieerd onderzoeker filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dr. Paul Sanders, universitair docent Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Prof. dr. Marcel Sarot, hoogleraar fundamentaaltheologie aan de Tilburg School of Catholic Theology te Utrecht.

Drs. Wies Sarot, pastor in de Martha en Maria Parochie te Soest, Soesterberg, Baarn, Eemnes, Bilthoven, De Bilt en Maartensdijk.

Prof. dr. Hanneke Schaap, rector van het Kennisinstituut Christelijke GGZ en bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Prof. dr. Jordan Scheetz, hoogleraar Biblical Studies aan TCM International Institute, Indianapolis; van 2008 tot 2015 doceerde hij Oude Testament aan Tyndale Theological Seminary, Badhoevedorp.

Dr. Anne-Mareike Schol – Wetter, oudtestamentica en Hoofd Bijbelgebruik bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Dr. Suzan Sierksma, universitair docent Grieks aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam.

Prof. dr. Peter-Ben Smit, hoogleraar contextuele Bijbelinterpretatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en bijzonder hoogleraar vanwege het Oud-Katholiek Seminarie aan de Universiteit Utrecht.

Prof. dr. Marten Stol, emeritus hoogleraar Assyriologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dr. Dolf Te Velde, universitair hoofddocent systematische theologie aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht en historische theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven.

Dr. Henk Ten Brinke, systematisch theoloog en als docent theologie werkzaam in Noord-Afrika.

Prof. dr. Koert Van Bekkum, hoogleraar Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven; hij doceert ook aan de Theologische Universiteit Kampen/Utrecht.

Prof. dr. Gijsbert van den Brink, hoogleraar theologie en wetenschap aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Dr. Hans van den Herik, predikant van de Hervormde Gemeente te Dordrecht (PKN) en universitair gastdocent Oude Testament aan de Evangelische Theologische Faculteit Leuven.

Kirsten van der Ham MA, promovendus praktische theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Prof. dr. Kees van der Kooi, emeritus hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en bijzonder hoogleraar aan de ESAA/EURAC aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Dr. Jaap van Dorp, gepensioneerd Bijbelvertaler van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

Dr. Hanneke van Loon, doceert Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg.

Drs. Trees van Montfoort, theoloog en communicatie-adviseur.

Prof. dr. Evelien van Staalduine, hoogleraar receptiegeschiedenis van de Hebreeuwse Bijbel aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Eva van Urk – Coster MA, promovendus in de ecologische theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam

Dr. Willien van Wieringen, docent Oude Testament aan Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing te Utrecht.

Prof. dr. René van Woudenberg, hoogleraar kentheorie en ontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Prof. dr. Gert-Jan Veenstra, hoogleraar moleculaire ontwikkelingsbiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Dr. Arie Versluis, universitair hoofddocent Oude Testament aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Dr. Gerrit Vreugdenhil, doceert Oude Testament aan de Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia in Bogotá en is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland.

Prof. dr. Maarten Wisse, hoogleraar dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit.

Dr. Helene Wuhrer, onderzoeker Nieuwe Testament aan de Vrije Universiteit Amsterdam namens de VPE en gastdocent aan het Theologische Seminar Erzhausen.

Prof. dr. Arie Zwiep, hoogleraar hermeneutiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.